گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱

 

زلفی، که به ناز و درد سر داشته‌ایش

بر دوش کشیده‌ای و برداشته‌ایش

در پای تو گر سر بنهد باکی نیست

کز خاک هزار بار برداشته‌ایش

اوحدی مراغه‌ای