گنجور

اشعار مشابه

 

وطواط » رباعیات » شمارهٔ ۱۲ - در تغزل

 

چون چرخ همیشه رسم تو طنازیست

کار تو همه فریب و صنعت بازیست

بس عهد ، که همچو زلف خود بشکستی

در مذهب تو عهد شکستن بازیست


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

 

امشب که فلک در پی عشرت سازی ست

از رقص بتان به بزم آتشبازی ست

قامت ز ادا رقص روانی دارد

گردن ز اصول در صراحی بازی ست


متن کامل شعر را ببینید ...

سلیم تهرانی