گنجور

صفی علیشاه » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۷

 

ای هستیت از تمیز خلقان همه پاک

ذات تو منزه از عقول و ادراک

ما را تو ز خاک آفریدی و بتو

دانائی ماست چون توانائی خاک

صفی علیشاه
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode