گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲

 

ای ذکر تو بر زبان ساهی مشکل

درک تو ز فهم متناهی مشکل

دانیم که ماهی تو به خوبی، لیکن

آن ماه که دیدنش کماهی مشکل

اوحدی مراغه‌ای