گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۱۰

 

آنرا که ز ملک آب و جاهی باید

از خدمت چون تو پادشاهی باید

وانجا که ترا عرض سپاهی باید

از طول زمانه عرض گاهی باید

کمال‌الدین اسماعیل