گنجور

عطار » مختارنامه » باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق » شمارهٔ ۲۲

 

کس مثل تو در جهانِ جان ماه نیافت

همتای تو یک دلبر دلخواه نیافت

جانا! سخن از دهانِ تنگت گفتن

کاری است که اندیشه در او راه نیافت

عطار
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۴

 

کس سر خدا بی نبی الله نیافت

بی مهر علی هم دل آگاه نیافت

تحقیق بدان که هیچکس جانب حق

بی حب محمد و علی راه نیافت

اهلی شیرازی
 
 
sunny dark_mode