گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۳

 

گه وسمه بر ابروی سیاه اندازی

گه زلف بر آن روی چو ماه اندازی

اینها همه از چه؟ تا به بازی دل من

خوش بر زنخ آوری، به چاه اندازی

اوحدی مراغه‌ای