گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰

 

خال زنخت تیر گناه اندازد

رخت دل عاشقان به راه اندازد

از غیرت خالی، که بر آن نرگس تست

بیمست که خویش را به چاه اندازد

اوحدی مراغه‌ای
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۹

 

چرخ آب همیشه زیر کاه اندازد

یک کار به صد حیله به راه اندازد

مهرست که عیب چرخ را پوشیده

رسواست چو کل ز سر کلاه اندازد

قدسی مشهدی