گنجور

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۷

 

گر روی چو مه ز من نهانی نکنی

وان بوالعجبی ها که تو دانی نکنی

دارم سر آنکه باقی عمر که هست

با تو به سر آرم ار گرانی نکنی

جمال‌الدین عبدالرزاق
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۸

 

تا ناله، درفش کاویانی نکنی

در کشور دهر، قهرمانی نکنی

گر جان طلبند، منت از بخت بدار

در مسلخ عشق، سخت جانی نکنی

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۰

 

چون باد صبا، سبک عنانی نکنی

با زاغ و زغن، هم آشیانی نکنی

ای سرمه، به خاک تا توان یکسان شد

زنهار، به دیده ها گرانی نکنی

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۳

 

تا چهره ز اشک ارغوانی نکنی

در محفل عیش، گل فشانی نکنی

هرگز چون شمع، جا به بزمت ندهند

گر با همه کس چرب زبانی نکنی

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode