گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴۸

 

ای اهل صفا که در جهان گردانید

از بهر بتی چرا چنین حیرانید

آنرا که شما در این جهان جویانید

در خود چو جوئید شما خود آنید


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات » شمارهٔ ۳۶

 

ای هم نفسان فعل اجل میدانید

روزی دو سه داد خود ز خود بستانید

خیزید و نشینید که خود بعد از این

خواهید به هم نشستن ونتوانید


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب » شمارهٔ ۲۷۲

 

ای همنفسان فعل اجل می دانید

روزی دو سه داد خود زخود بستانید

خیزید و نشینید که تا روزی چند

خواهید به هم نشستن و نتوانید


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی