گنجور

نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

هر شب به مثال پاسبان کویت

می گردم گرد آستان کویت

باشد که بر آید ای صنم روز حساب

نامم ز جریدهٔ سگان کویت

نجم‌الدین رازی
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ اول در نگارش احوال مشایخ و عارفین » بخش ۷۴ - سیف الدّین باخرزی

 

هر شب به مثال پاسبان کویت

می‌گردم گرد آستان کویت

باشد که بر آید ای صنم روزِ شمار

نامم ز جریدهٔ سگان کویت

رضاقلی خان هدایت