گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۴

 

از عکس رخ تو، گلستان پیدا شد

وز سایه تو، سرو روان پیدا شد

خود جمله جهان صورت یکتایی توست

از هر دو کف تو، بحر و کان پیدا شد

حزین لاهیجی
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » فردوس در شرح احوال متأخرین و معاصرین » بخش ۴۲ - فانی اصفهانی رَحِمَة اللّه

 

هر نقش که در کون و مکان پیدا شد

از جلوهٔ آن جان جهان پیدا شد

هم خود به لباس این و آن گشت نهان

هم خود به صفات و این و آن پیدا شد

رضاقلی خان هدایت
 
 
sunny dark_mode