گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴

 

دل عاشق چشم ترک مستانه تست

تو شمعی و عالم همه پروانه تست

جان و دل ما عاشق و دیوانه تست

تو خانه دل شدی و دل خانه تست

قاسم انوار
 

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۳۸ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

 

ای آنکه حریم کعبه کاشانۀ تست

بطحا صدف گوهر یکدانۀ تست

گر مولود تو بکعبه آمد چه عجب

ای نجل خلیل خانه خود خانۀ تست

نیر تبریزی
 
 
sunny dark_mode