گنجور

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹

 

من مهر تو در میان جان ننهادم

تا مهر تو بر سر زبان ننهادم

تا دل ز همه جهان کرانه نگرفت

با او سخن تو در میان ننهادم

باباافضل کاشانی
 
 
sunny dark_mode