گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۷

 

مهرست ظفر نگین فرمان تو را

صید است بهشت دام احسان تو را

خاک است ستاره صحن میدان تو را

گوی است زمانه خَمٌ جوگان تورا

امیر معزی نیشابوری