گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳

 

گل را، که صبا، مرغ‌صفت بال گشاد

گفتی که: منجم ورق فال گشاد

چون گربهٔ بید خوانش آراسته دید

سر بر زد و بوی برد و چنگال گشاد

اوحدی مراغه‌ای