گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۱

 

کی ماه به حسن چون تو والا باشد؟

یا چون سخنت لل لالا باشد؟

گر زیر فلک به راستی چون بالات

گویند که: هست؛ زیر بالا باشد

اوحدی مراغه‌ای