گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۱

 

رفتی و شکیب از دل عشاق برفت

نقش هنر از صفحه آفاق برفت

فضل وکرم از زمانه رفتند برون

آن روز که طاهر بن اسحاق برفت

ابن یمین