گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۹۱

 

آن بی خردی که شوم چون زاغ افتد

از گلشن فیض، قسمتش داغ افتد

بر شاخ چو سنگ می زند رهگذری

گیرم که فتاد میوه، در باغ افتد

حزین لاهیجی