گنجور

امیر شاهی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲

 

مائیم حریم انس را خاص شده

در کوی تو پا بسته اخلاص شده

آهم به محیط چرخ غواص شده

بر ناله من فرشته رقاص شده

امیر شاهی سبزواری