گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸۸

 

گر مرده شود تن بر خود جاش کنند

ور زنده بود قصد سر و پاش کنند

گفتم که مرا حریف اوباش کنند

گفتا نی نی مست شوی فاش کنند

مولانا
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » چند رباعی » شمارهٔ ۳

 

خشخاش که آرایش حلواش کنند

گه در کف و گاه در دهن جاش کنند

برند برای ریزهٔ چند سرش

وانگه سر زیر و پای بالاش کنند

امیرخسرو دهلوی
 
 
sunny dark_mode