گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰۶

 

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

وی رنگ تو نامیخته نقاش هنوز

بوی تو نکردست صبا فاش هنوز

تا بر تو وزد باد صبا باش هنوز

سنایی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۵

 

آن بت که نکرده ام غمش فاش هنوز

چون دید مرا بسته غمهاش هنوز

خندید و بطعنه گفت ای ابن یمین

عشق تو پرو بال زند فاش هنوز

ابن یمین
 
 
sunny dark_mode