گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۳

 

ای دل همه اسباب جهان خواسته گیر

باغ طربت به سبزه آراسته گیر

و‌آنگاه بر آن سبزه شبی چون شبنم

بنشسته و بامداد برخاسته گیر

خیام
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۴

 

عمر از پی افزون زر کاسته گیر

صد گنج زر از رنج تن آراسته گیر

پس بر سر آن گنج چو بر صحرا برف

روزی دو سه بنشسته و برخاسته گیر

باباافضل کاشانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الرابع: فی الطهارة و تهذیب النفس و معارفها و ما یلیق بها عن ترک الشهوات » شمارهٔ ۸۵

 

عمر از پی افزودن زر کاسته گیر

گنجی به هزار حیله آراسته گیر

تو بر سر آن گنج چو در صحرا برف

روزی دو سه بنشسته و برخاسته گیر

اوحدالدین کرمانی
 

امیر شاهی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

 

ای دل، همه اسباب جهان خواسته گیر

باغ طربت به سبزه آراسته گیر

وانگاه بر آن سبزه شبی چون شبنم

بنشسته و بامداد برخاسته گیر

امیر شاهی
 
 
sunny dark_mode