گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱

 

با ما دمش ار به مهر یکتاست بهست

سیب زنخش چو در کف ماست بهست

زین پس من و وصف قامت او، آری

چون میگوییم هم سخن راست بهست

اوحدی مراغه‌ای