گنجور

اشعار مشابه

 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۲

 

با ما ثقت الملک هم آوازی نیست

کس را با بخت هیچ دمسازی نیست

ای دشمن ملک آنچه تو آغازی نیست

با دولت طاهر علی بازی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۶۱

 

ای کعبه رو این طرف که بی سازی نیست

طوفی و خروشی و تک و تازی نیست

سر تا سر کوچهٔ خرابات مغان

آشفته و مست رو، که طنازی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۸

 

چشم تو که کار او بازی نیست

در مملکت جمالش انبازی نیست

گفتند یکیست چشم تیر اندازش

باری دوم او بیک اندازی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل