گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸

 

هر روز مرا با تو نیازی دگرست

با دو لب نوشین تو رازی دگرست

هر روز ترا طریق و سازی دگرست

جنگی دگر و عتاب و نازی دگرست

سنایی
 
 
sunny dark_mode