گنجور

وطواط » رباعیات » شمارهٔ ۱۳ - در تغزل

 

یک چند ، چو کار من ز تو ساز گرفت

طبع تو ره ملالت و ناز گرفت

یا دست نبایست بمن داد بعهد

یا پای نبایست ز من باز گرفت

وطواط
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵

 

چون با غم عشق تو دلم ساز گرفت

چشمم ز طلب خون دل آغاز گرفت

تو دست به خون ریختنم رنجه مدار

هجران تو این مهم به جان باز گرفت

انوری