گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۴۰

 

با تیغ تو گر سرنفرازم چه کنم

سر در ره عشق تو نبازم چه کنم

چون دولت یافت نشد نصیب دگران

با محنت نایاب نسازم چه کنم

جامی