گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۶۵

 

دلخسته چشم ناوک انداز توام

جان بسته چنگ بلبل آواز توام

مولا و غلام کشی و ناز توام

من رنجه ز موی بند غماز توام

مسعود سعد سلمان
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۳۴

 

دیوانه شکل دین برانداز توام

مفتون دو لعل نغمه پرداز توام

ای وای من آن زمان که ماند محروم

دیده ز جمال و گوش ازآواز توام

جامی