گنجور

اشعار مشابه

 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۲۹

 

باز آ که فراق جان گداز آمده است

اندیشهٔ مردنم فراز آمده است

باز آ که ز ناچشیده داروی وصال

دردی که نرفته بود باز آمده است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۹

 

آتش که بطبع جان کداز آمده است

وز روی نهاد سرفراز آمده است

میخواست که بر دل منش دست بود

بنگر بکدام دست باز آمده است


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل