گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۴

 

دل در غم هجر، بی قراری هاکرد

وین دیدهٔ طوفان زده زاریها کرد

با دامن وصل او نیفتاد حریف

این دست شکسته، پایداریها کرد

حزین لاهیجی