گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۴

 

نی دیده به از تو هیچ یاری دیدست

نی همچو رخت تازه بهاری دیدست

دل دست بزنجیر سر زلف تو زد

دیوانه در انچ کرد کاری دیدست

ابن یمین