گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۵۳

 

ساقی، رگ ابر آبداری برخاست

گویا که ز چشم می گساری برخاست

تا آینهٔ جام گرفتی در دست

زآیینهٔ خاطرم غباری برخاست

حزین لاهیجی