گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۶۴

 

دلبر بسیار و دل نگهدار کم است

دلدار کم و چه کم که بسیار کم است

گویند به عالم تو چرا بی یاری؟

یاران چه کنم؟ یار وفادار کم است

حزین لاهیجی