گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۹

 

آشفتهٔ دور روزگارم ساقی

درماندهٔ محنت خمارم ساقی

شرمندهٔ دست رعشه دارم ساقی

جامی به لب تشنه بدارم ساقی

حزین لاهیجی
 

غالب دهلوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۵

 

عمریست که در خم خمارم ساقی

تاب تف تشنگی نیارم ساقی

بگشا سر مشک و در گلویم سر ده

سائل به کفم قدح ندارم ساقی

غالب دهلوی
 
 
sunny dark_mode