گنجور

اشعار مشابه

 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳

 

کس همچو من غریب بی‌یار مباد

بیچاره و عاجز و گرفتار مباد

درد هجران مرا به جان آورده

هر جا که طبیب نیست بیمار مباد


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۹۲

 

عرفی دل و طبع تو ستمگار مباد

نیش تو به سینهٔ کس کار مباد

شیرین منشان جلوه کنندت به ضمیر

این چشمهٔ نوش نیشتر زار مباد


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۱

 

کس چون تو اسیر ریش بسیار مباد

برگردن هیچکس چنان بار مباد

باریش چنان کسی سروکار مباد

برریشستان کسی گرفتار مباد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۱۶

 

کس در پی آزار دل افکار مباد

وز محنت شهوت دل کس زار مباد

در قید فتد سگی که شهوت راند

در لذت نفس کس گرفتار مباد


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی