گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸

 

خالی که رخ تو آشکارش پرورد

لعل تو به نوش خوش گوارش پرورد

در خون لبت رفت و در آنست هنوز

با آنکه لب تو در کنارش پرورد

اوحدی مراغه‌ای