گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۱

 

با شعلهٔ آه، چشم گریان چه کند؟

با آتش برق، آب باران چه کند؟

هستند ز فیض، اهل صورت محروم

با غنچهٔ تصویر، بهاران چه کند؟

حزین لاهیجی