گنجور

اشعار مشابه

 

عطار » مختارنامه » باب سی و هفتم: در صفت خط و خال معشوق » شمارهٔ ۹

 

گفتی: «خطم از لبم جدا خواهد شد

وین وعده که میدهم وفا خواهد شد»

طوطی لبت به شکّر و آب حیاة

منقار فرو برده کجا خواهد شد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۹۴

 

شاها نفسم باغ ثنا خواهد شد

عمر تو گلستان بقا خواهد شد

حیف از لب آستانهٔ دولت تو

کالوده به بوس لب ما خواهد شد


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۰۳

 

عمر تو درین هوس هبا خواهد شد

کز چرخ امید تو وفا خواهد شد

اندیشه نمی کنی که این جان عزیز

چون از تو بدر شود کجا خواهد شد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل