گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۸

 

ما پرتو عکس نور مشکات توییم

پروانهٔ شمع صفت و ذات توییم

هستیم ولی بی‌رخ چون خورشیدت

پیدانشویم، از آنکه ذرات توییم

اوحدی