گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۵

 

نی دفع عطش ز تشنگان آب کند

نی رفع کلال خفتگان خواب کند

حاشا که کند غیر مسبب کاری

لیکن ز پس پرده اسباب کند

جامی
 
 
sunny dark_mode