گنجور

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

بر چهره یار ما نقابیست در جهان

بر بحر وجود او حبابست جهان

در دیده تشنگاهن زآب هستی

در بادیه طلب سرابست جهان

شمس مغربی