گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۵

 

شاها همه تدبیر صواب است تو را

وز بخت به فرخی جواب است تو را

آتش تیغی و نفع آب است تورا

از خاکی و نور آفتاب است تورا

امیر معزی نیشابوری