گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

 

دل خاص تو و من تن تنها اینجا

گوهر به کفت بماند و دریا اینجا

در کار توام به صبر مفکن کارم

کز صبر میان تهی‌ترم تا اینجا

خاقانی