گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۶۵- سورة الطلاق- مدنیة » النوبة الثالثة

 

گر نه سببش تو بودی ای درّ خوشاب

آدم نزدی دمی درین کوی خراب.

میبدی
 
 
sunny dark_mode