گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۷- سورة النمل- مکیة » ۶ - النوبة الثالثة

 

من پندارم که هستم اندر کاری

ای بر سر پنداشت چو من بسیاری‌

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۷- سورة النمل- مکیة » ۶ - النوبة الثالثة

 

برنا بودم که گفت خوش باد شبت

در عشق شدم پیر و شبم روز نشد

میبدی
 
 
sunny dark_mode