گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۱ - النوبة الثالثة

 

پر آب دو دیده و پر آتش جگرم

پر باد دو دستم و پر از خاک سرم.

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۳ - النوبة الثالثة

 

گه با کف پرسیمم و گه درویشم

گه با دل پر نشاط و گه دل ریشم‌

گه باز پس خلق و گهی در پیشم

من بوقلمون روزگار خویشم‌

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۵ - النوبة الثالثة

 

مأخوذ زو جود خویش ننگ آمده‌ایم

وز روی قضا بر سر سنگ آمده‌ایم‌

اندر کیلان گلیم بدبختی را

ما از سیهی بجای رنگ آمده‌ایم‌

میبدی
 
 
sunny dark_mode