گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۱- سورة الانبیاء- مکیة » ۱ - النوبة الثالثة

 

جوینده تو همچو تو فردی باید

آزاد زهر علت و دردی باید.

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۱- سورة الانبیاء- مکیة » ۵ - النوبة الثالثة

 

خرسند شدم بدان که گویی یک بار

ای خسته روزگار دوشت چون بود؟

میبدی
 
 
sunny dark_mode