گنجور

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۳

 

گر از دل نیمه شب آهی برآید

غم دیرینهٔ آن دل سرآید

سحرگاهی کریمی را گدائی

اگر بهر گدایی بر در آید

کریم البته بگشاید بر او در

[...]

صغیر اصفهانی
 
 
sunny dark_mode