گنجور

سراج قمری » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۵

 

آیا دلم از رنج برآساید گویی؟

بند از گره زلف تو، بگشاید گویی؟

هرگز بود آن روز که چون طوطی، قمری

از پستهٔ لب‌هات، شکر خاید گویی؟

خورشید نشاطم که ز گردونش کسوف است

[...]

سراج قمری